Variety
Koi Sizes
Kijiro
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Kawarimono (including Bekko
9644
5 Step Kohaku
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Kohaku
9646
Showa with Potential
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Showa
9648
4 Step Kohaku
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Kohaku
9650
Kujyaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
9655
Kohaku
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Kohaku
9657
Taisho Sanke
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Taisho Sanke
9659
Kohaku - A growing gem
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Kohaku
9661
Showa - Seeping Sumi
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Showa
9663
Maruten Kohaku Dream
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Kohaku
9671
Miss Duy
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Koromo & Goshiki
9678
Kohaku
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Kohaku
9705
Taisho Sanke
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Taisho Sanke
9706
Hi Utsuri
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Utsurimono
9707
Aka Matsuba
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kawarimono (including Bekko
9708
Goshiki
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Koromo & Goshiki
9709
Kohaku
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Kohaku
9710
Ginrin Showa
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
KinGinrin
9711
Tancho Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Tancho
9712
Shiro Utsuri
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Utsurimono
9713
MuttoBene 55bu Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
10266
MaruMai 55bu Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
10271
Montblanc 55bu Sanke
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Taisho Sanke
10275
Tancho Showa
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Tancho
10278
Ginrin Tancho Goshiki
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
KinGinrin
10277
Delight
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Showa
10301
Ginrin Showa
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
KinGinrin
10333
Tancho Goshiki
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Tancho
10336
Asagi
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Asagi & Shusui
10343
Taisho Sanke
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Taisho Sanke
10345
Kohaku
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Kohaku
10347
Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
10349
Taisho Sanke
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Taisho Sanke
10351
Kohaku
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Kohaku
10353
Kohaku
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Kohaku
10355
Shiro Utsuri
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Utsurimono
10358
Yodel - 55bu Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
10363
Tanggol
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Showa
10371
Mokang
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Utsurimono
10373
Ganda
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Kohaku
10366
Goshiki
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Koromo & Goshiki
10378
© 2023 Kodama Koi Show