Ganda

About Koi Entry
KOI Name:
Ganda
KOI ID:
10366
Variety:
Kohaku
Koi Description:

Young promising kohaku ….

Stats
Name:
tapsilog
Koi ID:
10366
© 2023