Showa with Potential

About Koi Entry
KOI Name:
Showa with Potential
KOI ID:
9648
Variety:
Showa
Stats
Name:
Fellow1
Koi ID:
9648
© 2023