Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10378
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

I selected this koi on my last trip to Japan.  It's flowery pattern really stood out and I think looks particularly nice on a goshiki.

Koi Videos
Stats
Name:
mnkoi
Koi ID:
10378
© 2023