Miss Duy

About Koi Entry
KOI Name:
Miss Duy
KOI ID:
9678
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

I got this koi last year about 15 inch

now is 19 inch.

Koi Videos
Stats
Name:
phoking1020
Koi ID:
9678
© 2023