Variety
Koi Size
Video
Gabby
Grand Champion
Kohaku
3483
Super Tancho
Sakura Champion
Tancho
2754
Sanke
Jumbo Champion
Taisho Sanke
3917
AM Taisho Sanke 2
Mature Champion
Taisho Sanke
3377
AM Taisho Sanke 1
Adult Champion
Taisho Sanke
3368
The Kohaku
Young Champion
Kohaku
3909
Gold Member
Baby Champion
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
3605
Hoshi Red
Mamoru Kodama Award
Kohaku
3937
Zipper 2
People’s Choice Award
Asagi & Shusui
3191
Apple
Rinko Magazine Award
Kawarimono (including Bekko
3795
KJ4
JPD Koi Food Award
Kohaku
2893
Sakai Sanke
Hi Silk Koi Food Award
Taisho Sanke
2770
KJ12
Nualgi Ponds Award
Kohaku
2912
AV Showa
Isa Koi Farm Special Award
Showa
3408
CT Kohaku
Dainichi Koi Farm Special Award
Kohaku
3402
4 Step Kohaku 2
Best in Size 5
Kohaku
3921
Inky
Best in Size 4
Taisho Sanke
3844
JG Goshiki
Best in Size 3
Koromo & Goshiki
3462
Goshiki
Best in Size 2
Koromo & Goshiki
2881
JL Kohaku
Best in Size 1
Kohaku
3427
© 2022 Kodama Koi Show