CT Kohaku

About Koi Entry
Dainichi Special Award

KOI Name:
CT Kohaku
KOI ID:
3402
Variety:
Kohaku
Size:
Size 3 - 16 - 22"
Koi Videos
Stats
Name:
C T
Koi ID:
3402
© 2020