JG Goshiki

About Koi Entry
Best in Size 3

KOI Name:
JG Goshiki
KOI ID:
3462
Variety:
Koromo & Goshiki
Size:
Size 3 - 16 - 22"
Koi Description:

This lovely female Goshiki was born in 2019 and is 18.11 inches.

Koi Videos
Stats
1 vote
Name:
JG
Koi ID:
3462
© 2020