Showing 1 - 44 of 149
Koi Variety
Videos
Koi Size
Grand Champion
Texas
Kohaku
75 Bu + - 30” +
9424
Grand Champion B
Elektra
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
75 Bu + - 30” +
9251
Baby Champion
Kohaku
Kohaku
15 Bu - Under 15cm or 6”
9354
Young Champion
Goshiki
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9561
Adult Champion
Taisho Sanke
Taisho Sanke
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9591
Mature Champion
Lucky
Kohaku
75 Bu + - 30” +
9461
Isa Koi Farm Special Award
Kohaku
Kohaku
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9184
Dainichi Koi Farm Special Award
Showa #3
Showa
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9466
Hi Silk Koi Food Award
Showa
Showa
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9557
Rinko Magazine Award
Matsukawabake
Kawarimono (including Bekko)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9132
Best Asagi & Shusui
Asagi
Asagi & Shusui
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9571
Best Hikarimono
Ginrin Sakura Ogon
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9613
Best Hirenaga
Hirenaga Showa
Hirenaga
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9226
Best Kawarimono
Beni Kumonryu
Kawarimono (including Bekko)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9285
Best Kin Ginrin
Happy
KinGinrin
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9271
Best Kohaku
Sibi
Kohaku
75 Bu + - 30” +
9212
Best Koromo & Goshiki
Maruten Ai Goromo
Koromo & Goshiki
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9446
Best Sanke
Snuffy
Taisho Sanke
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9160
Best Showa
Vader
Showa
75 Bu + - 30” +
9463
Best Tancho
Tancho Showa
Tancho
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9454
Best Utsurimono
Yen
Utsurimono
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9539
Best in Size
Kohaku
Kohaku
15 Bu - Under 15cm or 6”
9273
Best in Size
Kohaku
Kohaku
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9563
Best in Size
Ginrin Kohaku
KinGinrin
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9565
Best in Size
Kohaku
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9583
Best in Size
Hope
Showa
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9550
Best in Size
Checkers
Showa
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9459
Best in Size
Kyoto
Showa
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9200
Best in Size
Seagull
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
9347
Best in Size B
9142
Koromo & Goshiki
15 Bu - Under 15cm or 6”
9142
Best in Size B
Showa
Showa
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9318
Best in Size B
Ochibashigure
Kawarimono (including Bekko)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9597
Best in Size B
Aya Wakaba
Kawarimono (including Bekko)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9573
Best in Size B
Kujaku
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9528
Best in Size B
Tarmac
Tancho
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9163
Best in Size B
Corn
Kawarimono (including Bekko)
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9547
Best in Size B
Aka Matsuba
Kawarimono (including Bekko)
75 Bu + - 30” +
9292
Lemon
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9120
4 step maruten kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9124
Tosai Showa
Showa
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9128
Hi utsuri
Utsurimono
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9136
gin rin showa
Showa
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9146
doitsu shiro utsuri
Utsurimono
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9150
4 steps Kohaku
Kohaku
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9177
© 2023 Kodama Koi Show