9142

About Koi Entry
Award
Best in Size B
KOI Name:
9142
KOI ID:
9142
Size:
15 Bu - Under 15cm or 6”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

ai goromo, tancho with nice pattern.  let’s see how he grows out

Stats
Name:
Winter
Koi ID:
9142
© 2023