Maruten Ai Goromo

About Koi Entry
Award
Best Koromo & Goshiki
KOI Name:
Maruten Ai Goromo
KOI ID:
9446
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

Looking forward to seeing how this Ai Goromo develops.

Koi Videos
Stats
Name:
jrothwe2
Koi ID:
9446
© 2023