Green
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
7057
Jazzy
Koromo & Goshiki
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
7041
Bubba
Kawarimono (including Bekko)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
7026
Moby
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
7030
Pumpkin
Taisho Sanke
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
7033
Senshi
Taisho Sanke
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
7037
Captain
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
7022
Linguine
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
7006
Cash
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
7010
Echo
Kohaku
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
7014
Jack
Taisho Sanke
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
7018
Legend
KinGinrin
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
6984
Magic
KinGinrin
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
6992
Spawn
KinGinrin
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
6988
Carnage
Kawarimono (including Bekko)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
6996
Arrow
Kawarimono (including Bekko)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
7002
Skinner
Hirenaga
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
6979
Joker Jr
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6967
Calico
Showa
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6971
Cotton
Asagi & Shusui
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6975
© 2022 Kodama Koi Show