One step Kohaku
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6601
Sanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6605
Four step Kohahu 34"
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6603
Kosanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6598
Fireball
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6596
Mai Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6593
Ginrin Tancho
Tancho
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6584
Mamu
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6578
© 2020 Kodama Koi Show