Jazzy

About Koi Entry
Best Koromo & Goshiki
KOI Name:
Jazzy
KOI ID:
7041
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

Jazzy is a beautiful koi fish.

Koi Videos
Stats
Name:
Jazzy
Koi ID:
7041
© 2023