Vulcan

About Koi Entry
KOI Name:
Vulcan
KOI ID:
6195
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

Goshiki  14”

Koi Videos
Stats
Name:
Kobe
Koi ID:
6195
© 2023