Kiseki

About Koi Entry
Adult Champion
KOI Name:
Kiseki
KOI ID:
6146
Variety:
Taisho Sanke
Koi Description:

2 year old Sanke from small breeder in Niigata

Koi Videos
Stats
Name:
Gavone8888
Koi ID:
6146
© 2023