Fuga

About Koi Entry
KOI Name:
Fuga
KOI ID:
6152
Variety:
Kohaku
Koi Description:

From a little known breeder.  Koi is 2 years old

Koi Videos
Stats
Name:
Gavone8888
Koi ID:
6152
© 2023