Tancho Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Tancho Goshiki
KOI ID:
8071
Variety:
Tancho
Koi Description:

Tancho Goshiki

Koi Videos
Stats
Name:
QT
Koi ID:
8071
© 2023