Taisho Sanke One Polar Air

About Koi Entry
KOI Name:
Taisho Sanke One Polar Air
KOI ID:
8278
Variety:
Taisho Sanke
Stats
Name:
One Polar Air
Koi ID:
8278
© 2023