Spot

About Koi Entry
KOI Name:
Spot
KOI ID:
7892
Variety:
Tancho
Koi Description:

This is such a beautiful little Koi.

Koi Videos
Stats
Name:
Tina Gaither
Koi ID:
7892
© 2023