Sanke CM3

About Koi Entry
KOI Name:
Sanke CM3
KOI ID:
8289
Variety:
Taisho Sanke
Koi Description:

14" Sanke Tosai

Koi Videos
Stats
Name:
856blues
Koi ID:
8289
© 2023