Ruby

About Koi Entry
KOI Name:
Ruby
KOI ID:
7925
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Description:

Ruby has beautiful deep red markings.

Koi Videos
Stats
Name:
Tina Gaither
Koi ID:
7925
© 2023