Lucky

About Koi Entry
KOI Name:
Lucky
KOI ID:
7940
Variety:
KinGinrin
Koi Description:

Lucky is such a beautiful and fun Koi to watch.

Koi Videos
Stats
Name:
Tina Gaither
Koi ID:
7940
© 2022