Goshiki TP

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki TP
KOI ID:
8269
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
T Phan
Koi ID:
8269
© 2023