Fiona

About Koi Entry
KOI Name:
Fiona
KOI ID:
7904
Variety:
Kohaku
Koi Description:

Such a beautiful baby, Fiona swims with such grace.

Koi Videos
Stats
Name:
Tina Gaither
Koi ID:
7904
© 2023