Aigoromo One Polar Air

About Koi Entry
KOI Name:
Aigoromo One Polar Air
KOI ID:
8276
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
One Polar Air
Koi ID:
8276
© 2023