Golden Corn - koi #v1128n005

© 2023 Kodama Koi Show