Taisho Sanke - MF

About Koi Entry
KOI Name:
Taisho Sanke - MF
KOI ID:
6677
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Taisho Sanke
Stats
Name:
MF
Koi ID:
6677
© 2023