Sanke - JA

About Koi Entry
KOI Name:
Sanke - JA
KOI ID:
6899
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety:
Taisho Sanke
Stats
Name:
JA
Koi ID:
6899
© 2023