Kyubii

About Koi Entry
Baby Champion
KOI Name:
Kyubii
KOI ID:
6756
Size:
15 Bu - Under 15cm or 6”
Variety:
Kohaku
Koi Description:

Classic Sandan Kohaku with a Maruten pattern. My favorite part is the very clean Odome and hi plates spaced out evenly.

Stats
Name:
YungKoiMaster26
Koi ID:
6756
© 2023