Ki Utsuri-MF

About Koi Entry
KOI Name:
Ki Utsuri-MF
KOI ID:
6738
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Utsurimono
Stats
Name:
MF
Koi ID:
6738
© 2023