Ki Matsuba - MF

About Koi Entry
KOI Name:
Ki Matsuba - MF
KOI ID:
6685
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Kawarimono (including Bekko)
Stats
Name:
MF
Koi ID:
6685
© 2023