Kage Shiro Utsuri - JF

About Koi Entry
KOI Name:
Kage Shiro Utsuri - JF
KOI ID:
6942
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Kawarimono (including Bekko)
Koi Videos
Stats
Name:
JF
Koi ID:
6942
© 2023