Goshiki - TD

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki - TD
KOI ID:
6724
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
TD
Koi ID:
6724
© 2023