Goshiki - JR

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki - JR
KOI ID:
6720
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
JR
Koi ID:
6720
© 2023