Goshiki - JF

About Koi Entry
Young Champion
KOI Name:
Goshiki - JF
KOI ID:
6940
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Videos
Stats
Name:
JF
Koi ID:
6940
© 2023