Corn

About Koi Entry
KOI Name:
Corn
KOI ID:
7000
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Kawarimono (including Bekko)
Koi Description:

I purchased this Corn as Tosai and she is 51cm this time.

Koi Videos
Stats
Name:
Pdo
Koi ID:
7000
© 2023