Budogormo - AV

About Koi Entry
KOI Name:
Budogormo - AV
KOI ID:
6790
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Videos
Stats
Name:
AV
Koi ID:
6790
© 2023