Arrow

About Koi Entry
KOI Name:
Arrow
KOI ID:
7002
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Kawarimono (including Bekko)
Koi Description:

Arrow is a beautiful koi. Arrow's pattern has drastically changed overtime. Arrow is 29cm.

Koi Videos
Stats
Name:
Arrow
Koi ID:
7002
© 2023