Aigoromo- CS

About Koi Entry
KOI Name:
Aigoromo- CS
KOI ID:
6765
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
CS
Koi ID:
6765
© 2023