Whitey

About Koi Entry

KOI Name:
Whitey
KOI ID:
3580
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

Whitey has gorgeous white scales, and is one of the most beautiful koi fish I have ever owned. She is around 10 inches.

Koi Videos
Video Upload
Stats
3 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3580
© 2023