Tiger

About Koi Entry

KOI Name:
Tiger
KOI ID:
3646
Variety:
Utsurimono
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

Tiger is a beautiful 9 inch Hi Utsuri.

Koi Videos
Video Upload
Stats
4 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3646
© 2023