The One

About Koi Entry

KOI Name:
The One
KOI ID:
3132
Variety:
Showa
Koi Description:

Nice Quality, pretty balanced pattern

Koi Videos
Video Upload
Stats
2 votes
Name:
ScottySDKoi
Koi ID:
3132
© 2023