Ichiban Tancho Kikusui ;-)

About Koi Entry

KOI Name:
Ichiban Tancho Kikusui ;-)
KOI ID:
3143
Variety:
Tancho
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

The best looking Tancho Kikusui koi in my pond. 😉

Stats
1 vote
Name:
Kenny San ;-)
Koi ID:
3143
© 2023