Tancho Ginrin Ki Utsuri

About Koi Entry

KOI Name:
Tancho Ginrin Ki Utsuri
KOI ID:
3175
Variety:
Tancho
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Videos
Stats
3 votes
Name:
T I
Koi ID:
3175
© 2023