Sokka

About Koi Entry

KOI Name:
Sokka
KOI ID:
3724
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

A beautiful  Doitsu Budo Goromo koi with a four step pattern.

Stats
Name:
qquestel
Koi ID:
3724
© 2023