Ross’s koi

About Koi Entry

KOI Name:
Ross’s koi
KOI ID:
3308
Koi Description:

My second largest koi

Stats
Name:
rbigdoc
Koi ID:
3308
© 2023