Pumpkin

About Koi Entry

KOI Name:
Pumpkin
KOI ID:
3651
Variety:
Utsurimono
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

Pumpkin is a gorgeous Hi Utsuri. She is a little over 10 inches.

Koi Videos
Video Upload
Stats
3 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3651
© 2023