Pinto

About Koi Entry

KOI Name:
Pinto
KOI ID:
3689
Variety:
Kohaku
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

This is my favorite Kohaku, she very friendly and always up for food.

Koi Videos
Video Upload
Stats
1 vote
Name:
Pdo
Koi ID:
3689
© 2023