Oscar

About Koi Entry

KOI Name:
Oscar
KOI ID:
3666
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

Oscar is a beautiful Sanke measuring a little over 10 inches.

Koi Videos
Video Upload
Stats
3 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3666
© 2023