Maximun

About Koi Entry

KOI Name:
Maximun
KOI ID:
3685
Variety:
Showa
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

máximo, es el nombre que mi papá quería darle a mi hermano pequeño, ahora mi showa es máximo.

Koi Videos
Video Upload
Stats
4 votes
Name:
Maite Muñoz
Koi ID:
3685
© 2023